სს "ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" არაპროფილური აქტივები ვითიბი ჯგუფის ბანკების სარეალიზაციო ქონება

ვითიბი ბანკი ყაზახეთი

ვითიბი ბანკი სომხეთი

ვითიბი ბანკი ბელორუსი

ვითიბი ბანკი უკრაინა:
ფიზიკური პირებისთვის
მცირე ბიზნესისთვის 
კორპორატიული კლიენტებისთვის