მიმართვის ფორმა *


Contact information

სახელი, გვარი / დასახელება *
პირადი ნომერი / საიდენთიფიკაციო კოდი *
საკონტაქტო ტელეფონი *
ფაქტიური მისამართი *
პროდუქტის დასახელება *


პრეტენზიის ხასიათი *
თქვენი გამოხმაურება *
ვადასტურებ, რომ განაცხადში მითითებული საკონტაქტო ინფორმაცია მართებულია და თანახმა ვარ, პასუხი ელექტრონული ფორმით გამომიგზავნოთ აღნიშნულ ელ. ფოსტის მისამართზე, რაც ჩაითვლება ჩემს მიერ პრეტენზიაზე პასუხის მიღების დადასტურებად. *
Protection from automated form filling
 
Please type in the symbols shown in the image above*

* - Fields required