დასახელება

დაწყების თარიღი     

დამთავრების თარიღი

ტენდერი საშემფასებლო მომსახურების შესყიდვის შესახებ

07.12.2017 29.12.2017
ტენდერი სატელეფონო ცენტრის ლიცენზიების შესყიდვის შესახებ

24.11.2017 08.12.2017

არქივი