ვითიბი ბანკი კორპორატიულ კლიენტებს შემდეგი სახის საოპერაციო მომსახურებას სთავაზობს: