სესხი გაიცემა შემდეგი მიზნობრიობით:

სესხის საერთო პირობები:

პრიორიტეტები:

სესხის უზრუნველსაყოფად მიიღება: