თქვენს განკარგულებაშია დისტანციური საბანკო მომსახურების სისტემები, რომელთა მეშვეობით დღე–ღამის განმავლობაში, მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მიიღებთ აქტუალურ ინფორმაციას საკუთარი საბარათე და მიმდინარე ანგარიშების შესახებ. აგრეთვე, შეძლებთ მართოთ თქვენი ფულადი სახსრები.

ინფორმაციის მიღება და ფულადი სახსრების მართვა ხორციელდება:

დისტანციური საბანკო მომსახურების გამოყენებით „ონლაინ“ რეჟიმში შეგიძლიათ: