ვითიბი ბანკი გთავაზობთ ინდივიდუალური შემნახველი სეიფებით სარგებლობას:

 

თქვენ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ და საიმედოდ შეინახოთ დოკუმენტები, თანხა, ძვირფასეულობა, აგრეთვე ყველა ის ნივთი, რომლის შენახვაც არ ეწინააღმდეგება ბანკის საფინანსო კომიტეტის მიერ დადგენილ წესს.