ვითიბი ბანკის სწრაფი ფულადი გზავნილების ბარათი

ბარათი განკუთვნილია სპეციალურად სწრაფი ფულადი გზავნილების მისაღებად, ბარათის გაცემა და მომსახურება უფასოა.

როგორც გზავნილის ბარათის, ისე ვითიბი ბანკში არსებული ანგარიშის მფლობელებისთვის, ფულადი გზავნილების განაღდება და ანგარიშზე ჩარიცხვა შესაძლებელია ბანკის ქოლ სერვისისა და ინტერნეტბანკის მეშვეობით.

სატელეფონო ცენტრის საშუალებით შესაძლებელია შემდეგი სისტემების გზავნილების განაღდება: Anelik, Contact, Intel Express, Inter Express, Leader, Unistream, Western Union, ექსპრესი.

ინტერნეტბანკით შესაძლებელია შემდეგი სისტემების გზავნილების განაღდება: Anelik, Contact, Intel Express, Inter Express, Leader, Unistream, ექსპრესი.

ბარათის პირობები და მომსახურების ტარიფები