ვალუტის კურსების ისტორია

    Buy Sell
AMD GEL 0.0047 0.0067
CHF GEL 2.8780 3.1320
CHF JPY 95.9330 125.2800
CHF RUR 57.5600 71.1820
EUR CHF 1.0340 1.1700
EUR GEL 3.2400 3.3680
EUR JPY 108.0000 134.7200
EUR RUR 64.8000 76.5450
EUR USD 1.0890 1.1390
GBP CHF 1.1780 1.3750
GBP EUR 1.0950 1.2210
GBP GEL 3.6890 3.9570
GBP JPY 122.9670 158.2800
GBP RUR 73.7800 89.9320
GBP USD 1.2590 1.3190
JPY GEL 0.0250 0.0300
RUR GEL 0.0440 0.0500
TRY GEL 0.4680 0.5270
USD AMD 445.9000 627.9000
USD CHF 0.9580 1.0180
USD GEL 2.9300 3.0000
USD JPY 99.0000 119.0000
USD RUR 60.5200 67.5300
USD TRY 5.6870 5.8870