ვალუტის კურსი

ვალუტის კურსების ისტორია

    Buy Sell
AMD GEL 0.0046 0.0067
CHF GEL 2.8800 3.1470
CHF JPY 92.9030 125.8800
CHF RUR 60.0000 74.9290
EUR CHF 1.0160 1.1590
EUR GEL 3.1980 3.3370
EUR JPY 103.1610 133.4800
EUR RUR 66.6250 79.4520
EUR USD 1.0860 1.1360
GBP CHF 1.1010 1.2990
GBP EUR 1.0390 1.1690
GBP GEL 3.4660 3.7400
GBP JPY 111.8060 149.6000
GBP RUR 72.2080 89.0480
GBP USD 1.1950 1.2550
JPY GEL 0.0250 0.0310
RUR GEL 0.0420 0.0480
TRY GEL 0.4610 0.5210
USD AMD 444.5000 626.5000
USD CHF 0.9470 1.0070
USD GEL 2.9000 2.9800
USD JPY 96.0000 116.0000
USD RUR 62.4900 69.5000
USD TRY 5.7080 5.9080