ვალუტის კურსების ისტორია

    Buy Sell
AMD GEL 0.0044 0.0064
CHF GEL 2.7650 3.0180
CHF JPY 98.7500 131.2170
CHF RUR 58.8300 73.6100
EUR CHF 0.9930 1.1310
EUR GEL 2.9970 3.1280
EUR JPY 107.0360 136.0000
EUR RUR 63.7660 76.2930
EUR USD 1.0560 1.1060
GBP CHF 1.1710 1.3740
GBP EUR 1.1290 1.2680
GBP GEL 3.5330 3.8000
GBP JPY 126.1790 165.2170
GBP RUR 75.1700 92.6830
GBP USD 1.2640 1.3240
JPY GEL 0.0230 0.0280
RUR GEL 0.0410 0.0470
TRY GEL 0.4190 0.4760
USD AMD 447.8800 629.1300
USD CHF 0.9510 1.0110
USD GEL 2.7950 2.8700
USD JPY 102.0000 122.0000
USD RUR 61.0000 68.0100
USD TRY 6.0210 6.2210