ვითიბი ბანკი მცირე და საშუალო ბიზნესის კლიენტებს შემდეგი სახის საოპერაციო მომსახურებას სთავაზობს: 

დეტალური ჩამონათვალი და მომსახურების ღირებულება მოცემულია ტარიფებში